Výrub inváznych druhov drevín pri hrádzi

Štátna ochrana prírody SR nás dnes informovala o výrube inváznych druhov drevín. Pracovník poverený štátnou ochranou prírody vo štvrtok 16. 8. 2012 vykonáva výrub inváznych druhov drevín ako je agát a pajaseň v poraste chráneného areál Hrabiny pri hrádzi za Ekonomickou univerzitou. Ako nás ubezpečili, výrub je v súlade s požiadavkami ochrany prírody a manažmentu chráneného areálu Hrabiny. Odstraňovanie týchto nepôvodných druhov je nevyhnutné pre udržanie pôvodného drevinového zloženia porastu chráneného areálu, ktoré je predmetom jeho ochrany.

web od 2day