Petržalské bunkre plné života

V nedeľu 26. augusta 2012 sa uskutoční predposledná z cyklistických jázd k petržalským vojenským bunkrom.
Štvrtá akcia„Vojenskí prieskumníci“ z cyklu prázdninových akcií popri obrannej línii, ktoré organizuje občianske združenie Zachráňme petržalské bunkre, sa začne o 10,30 hod. pri bunkri BS-8 Hřbitov na Kopčianskej ulici. Záujemcovia však môžu prichádzať počas celého dňa.
„Vojakov nikto nevodí za ruku, takže tohto roku sme sa rozhodli letné cyklojazdy k bunkrom trochu „sťažiť“. Pri bunkri BS-8 na Kopčianskej dostanú cyklisti kópiu starej historickej mapky a sami na bicykli objavujú, kadiaľ v rokoch 1935 až 1938 viedla v Petržalke československá obranná línia. Samozrejme im niečo poradíme, ak potrebujú.“, hovorí predseda občianskeho združenia Zachráňme petržalské bunkre Miroslav Košírer a spomína, že najčastejšie návštevníkov zaujíma, či budú obnovovať aj ďalšie bunkre a kedy vznikne náučný cyklistický chodník Československého opevnenia Petržalky.
„Vieme, že intenzívne na obnove ďalších bunkrov pracuje už aj ďalšie občianske združenie – vlani sme spolu s Múzeom petržalského opevnenia otvorili bunker BS-4 Lány. Našou snahou je nadviazať spoluprácu aj s Ministerstvom obrany pri ďalšom sprístupňovaní týchto vojenských historických objektov“, povedal Vladimír Bajan starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorá sa vlani stala členom občianskeho združenia Zachráňme petržalské bunkre a jeho aktivity podporuje aj finančne.
„Páči sa mi najmä myšlienka spájania poznania histórie zaujímavým spôsobom s možnosťou cykloturistiky“, dodal V. Bajan.
Už na jeseň, v sobotu 22. septembra, pri bunkroch chystajú občianske združenia v Petržalke veľké podujatie pri príležitosti 74. výročia všeobecnej mobilizácie. Toto podujatie poodkryje menej známu avšak veľmi významnú historickú udalosť – Všeobecnú mobilizáciu v 1. ČSR (23.9.1938), ktorú po ultimáte zo strany spojencov (Spojeného kráľovstva a Francúzska) vzdať sa hraničného územia v prospech Nemecka slovenský a český národ s odhodlaním a nadšením prijal.

web od 2day