September klope na školské brány

Brány pre školopovinné deti a mládež dnes po dvojmesačnej prestávke otvárajú v najväčšej mestskej časti hlavného mesta SR.
V školskom roku 2012/2013 má do 205 tried 11 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka nastúpiť 4041 žiakov, z toho 737 prvákov.
Na slávnostnom otvorení nového školského roku sa za mestskú časť zúčastňujú aj vicestarostovia, pán Roman Masár v ZŠ na Holíčskej ulici 50 a pán Martin Miškov v ZŠ Tupolevova 20.

web od 2day