Otvorili sme Petržalskú právnu poradňu

Okrem školských brán dnes prvý krát svoje dvere otvorila kancelária s novou službou pre obyvateľov najväčšej mestskej časti hlavného mesta SR Bratislava.
„Som rád, že sa ľudia neostýchajú a prišli dnes za odborníkom, ktorý sa vyzná v právnických kľučkách. Lepšie je totiž problémy odstraňovať vtedy, keď sa dajú riešiť a nie keď už je neskoro.“, povedal starosta Petržalky Vladimír Bajan pri príležitosti prvého dňa fungovania bezplatnej právnej poradne pre Petržalčanov na prízemí budovy Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka na Kutlíkovej ulici 17. Hneď v prvý deň prišlo za právničkou JUDr. Jarmilou Doleželovou, s ktorou má mestská časť uzavretú zmluvu o poskytovaní služieb v rámci bezplatnej poradne, 7 obyvateľov. Zaujímali sa najmä o riešenie bezpodielového vlastníctva manželov, dedičské problémy, výpovede z práce, exekúciu kvôli dlžobe, či o zrušenie platnej zmluvy s dodávateľom nekvalitných murárskych prác.
Bezplatná právna poradňa pre Petržalčanov bude pravidelne otvorená v pondelok popoludní od 13,00 hod. do 17,00 hod. a predpoludním v stredu od 9,00 hod. do 12,00 hod.

web od 2day