Medzinárodná vedecká konferencia

V dňoch 21. a 22. septembra t.r. sa uskutoční vedecká konferencia na medzinárodnej úrovni Rozvíjanie cudzojazyčných zručností u detí v školskom a v rodinnom prostredí, ktorá je záverom projektu BILFAM – Staňme sa dvojjazyčnou rodinou. Do tohto projektu sa zapojilo 25 slovenských rodín, v ktorých sa deti od útleho veku učili rozprávať súčasne materinským i ďalším cudzím jazykom.
Ako sa rodinám darilo, viac o metóde, ktorou sa deti učili, ale aj ďalšie vedecké poznatky odborníkov zo sveta i Slovenska o osvojovaní si dvoch jazykov súčasne ponúkne vedecká časť konferencie, ktorá sa bude konať v budove Technopolu (Kutlíková 17). Pre deti a ich rodičov pripravili organizátori premietane DVD s postavičkami Hocus a Lotus, ktoré učili deti zapojené do BILFAM-u. Ukážky z tréningov pre rodičov či učiteľov môžete vidieť v MC Budatko (Holíčska 30).

Organizátorom konferencie je MC Budatko, ktoré zastrešovalo aj projekt BILFAM. Spoluorganizátorom je aj MČ Bratislava-Petržalka, ktorá nezabúda na dôležitosť vzdelávania v oblasti cudzích jazykov. Nedávno boli petržalskí školáci na výmennom pobyte v Turecku (v rámci projektu Medzikultúrna komunikácia), kde sa prostredníctvom spoznania histórie, inej kultúry a tradícii zdokonaľovali v anglickom jazyku. Žiaci petržalských škôl tiež pravidelne chodia do Anglicka, kde žijú a bývajú priamo v rodinách. Petržalský starosta Vladimír Bajan uvítal ponuku spoluorganizovať projekt, ktorý pomôže k vzdelávaniu v akejkoľvek oblasti. „Nadchla ma myšlienka prepojenia zdanlivo nespojiteľných svetov – svet vedecko-výskumný, svet učiteľov z praxe a svet rodiny. Z tohto spojenia vznikol projekt, ktorý nám dnes dáva odpoveď na otázku, či je vhodné učiť cudzí jazyk deti v predškolskom veku.“

web od 2day