Verejná obchodná súťaž na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom Pavilónu detských ihrísk na Bzovíckej ul.

web od 2day