DIGITAL PARK III

DIGITAL PARK III, Einsteinova
(zmena územného rozhodnutia)

Popis stavby: Prístavba tretej časti k Digital Parku – administratívna budova, parkovanie v podzemnom podlaží.

Žiadateľ o územné rozhodnutie OFFICE PARk s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná Pôvodné UR: UKSP 7208-TX1/2010-Kch-37 zo dňa 15. 11. 2010
Žiadosť o zmenu UR: 15. 12. 2010
Územné rozhodnutie vydané UKSP 21749 TX1/2010 Kch-2, 10. 1. 2011 (zmena UR)
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 21. 4. 2011
Stavebné povolenie vydané UKSP 8028-TX1/2011-Kch-85, 30. 5. 2011
Kolaudačné rozhodnutie UKSP 14831 TX3/2012 Fa 152, 19. 9. 2012

web od 2day