Bicyklom až za hranice

Cyklistické prepojenie medzi Kittsee a Rusovcami, ktoré vedie cez Petržalku a Dunajskú cyklotrasu a bude dokončené do konca tohto roku v rámci projektu Servus Pontis je projektom, ktorým mestská časť Bratislava–Petržalka prispieva k myšlienke Európskeho týždňa mobility.
Prepojenie cyklotrás rozšíri možnosti športového vyžitia pre obyvateľov aj pre návštevníkov mesta a umožní im spoznávať aj pamätihodnosti a rôzne zaujímavosti v blízkosti cyklotrás. Na území Petržalky je v blízkosti cyklotrasy napr. CHKO Soví les, dostihová dráha, Petržalské korzo či vojenské bunkre a cintorín padlých vojakov z 1. svetovej vojny, územie Rusoviec ponúka návštevu rímskeho vojenského tábora Gerulata, ktorý chce SR zapísať aj na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, park pri neogotickom kaštieli, chránené vtáčie územie Sysľovské polia, kde hniezdi drop fúzatý, či národnú kultúrnu pamiatku, kostol sv. Márie Magdalény s novosprístupnenou kryptou rodiny Zichy.
Budovanie a spájanie cyklotrás v pohraničnom území Bratislavského samosprávneho kraja a severnej časti provincie Burgenland (Rakúsko) je jedným z hlavných cieľov projektu Servus Pontis; ďalšími sú propagácia turistických ciest, náučných chodníkov, trás kultúrnych a historických pamiatok a podpora aktivít, orientovaných na rozvoj spoločných produktov cestovného ruchu, kultúry a spoločenského života zúčastnených samospráv.
Projekt bol podporený z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 a MČ Bratislava – Rusovce v ňom plnila úlohu vedúceho partnera. Od januára 2009 až do decembra 2012 sa na ňom podieľajú spolu 4 zadunajské mestské časti Bratislavy (Rusovce, Petržalka, Jarovce, Čunovo) a 7 rakúskych obcí Deutsch Jahrndorf, Edelstal, Gattendorf, Kittsee, Nickelsdorf, Pama a Zurndorf (všetko členské obce regionálneho združenia Leithaauen Neusiedler See).
Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je plánovaný vo výške 747 021, 89 €.
Okrem vybudovania nových cyklotrás a označenia existujúcich patrí k ďalším konkrétnym aktivitám a výsledkom projektu osadenie orientačno-turistických tabúľ s informáciami pre cykloturistov, zriadenie oddychových miest a altánkov a osadenie drobnej architektúry, zriadenie jednotnej web stránky projektu,vydanie trojjazyčných publikácií Regionálny turistický sprievodca a Kultúrny kompas, organizácia rozličných kultúrnych podujatí (napr. Deň Rusoviec, Historická bitka na Dunaji v Petržalke, Svetové džezové konfrontácie v Nickelsdorfe, Deň Chorvátov v Pame, Slávnosť sv. Anny v Gattendorfe a iné), realizácia tréningových a jazykových vzdelávacích podujatí, ako aj stretávania odborných a občianskych skupín.

web od 2day