Nábeh etylénovej jednotky – zvýšené dymenie

Spoločnosť Slovnaft si dovoľuje informovať obyvateľov Petržalky, že v termíne od 24. do 27. septembra 2012 dôjde k opätovnému nábehu etylénovej jednotky do pracovného režimu.
Jej nábeh bude sprevádzaný zintenzívneným spaľovaním odplynov na poľných horákoch, čo sa môže prejaviť zvýšeným dymením. „K nadmernému znečisteniu životného prostredia nedôjde, keďže proces spaľovania prebytočných plynov bude riadený“, informovala mestskú časť Bratislava-Petržalka Hana Kukučková z akciovej spoločnosti SLOVNAFT.

web od 2day