Mama, Mother, Mutter, Madre…

Začína vaše dieťa rozprávať? Osvojuje si prvé slová? Skúste to s ním aj v inom, ako materinskom jazyku. Boli sme sa pozrieť na medzinárodnej vedeckej konferencii, ktorá sa minulý konala v bratislavskej Petržalke.

Konferenciu s témou Rozvíjanie cudzojazyčných zručností deti v škole a v rodine otvorila jej hlavná organizátorka Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, hostí privítal starosta mestskej časti Vladimír Bajan. „Nadchla ma myšlienka zdanlivo nespojiteľných svetov – svet vedecko-výskumný, svet učiteľov z praxe a svet rodiny.“ vysvetľuje starosta svoje rozhodnutie spoluorganizovať konferenciu. „Z tohto spojenia vznikol projekt, ktorý nám dnes dáva odpoveď na otázku, či je vhodné učiť cudzí jazyk deti v predškolskom veku.“, pokračuje Bajan.

Odborné prednášky v pléne odprezentovala Doc. PhDr. Gabriel Lojová, PhD.z katedry anglického jazyka a literatúry, ktorá prítomných oboznámila so smerovaním európskej legislatívy pre cudzojazyčné vyučovanie v materských a základných školách. Vo svojej prednáške informovala o nedostatku kvalitného školenia pre učiteľov cudzích jazykov najmenších detí, o postupnej potrebe vzdelávať deti od raného veku v dvoch cudzích jazykoch, s tým, že jeden cudzí jazyk by sa učili už v materskej škole a druhý by si osvojili aspoň na pasívnej úrovni. Následne vystúpila s prednáškou o modely Naratívneho formátu Hocus a Lotus Profesorka Taeschnerová z Univerzity Sapienza v Ríme (Taliansko). Okrem informácií o spôsobe výučby apelovala na dôležitosť vytvorenia dobrého vzťahu medzi učiteľom a dieťaťom, na potrebu dennodenného vystavenia dieťaťa cudziemu jazyku (hoci aj len vo forme počúvania pesničiek pre deti, pozerania rozprávok) a na bilingválnu formu vyučovania. Mgr. Giulia Francese Solanez (z Ríma) informovala o medzinárodnom výskumnom projekte „Staňme sa dvojjazyčnou rodinou!“, ktorý prebiehal v piatich európskych krajinách a bol podporený Európskou úniou programom pre celoživotné vzdelávanie. Tohto projektu sa zúčastnili aj slovenské rodiny, ktorým profesorka Taeschnerová odovzdala certifikáty.

Bližšie informácie poskytne Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, zlatica_zacharova@astiret.com

web od 2day