Na Dudovej vyrastie multišportová hala

Po plavárni a zimnom štadióne má v najväčšej mestskej časti pribudnúť aj multišportová hala. Kým plaváreň je komunálnym projektom, ktorý pripravuje samospráva, ostatné dve športoviská pripravuje súkromný investor.
Najnovším zámerom sa miestni poslanci zaoberajú už dlhší čas, podrobne sa s ním oboznámili a stanovili aj podmienky, za ktorých prenajmú investorovi pozemky, potrebné na jeho výstavbu. Tie sa nachádzajú v areáli ZŠ na Dudovej ulici č. 2. Spoločnosť DEMALIA s.r.o., ktorá projekt zastrešuje, zasa ponúkla mestskej časti aj samotnej škole viaceré benefity.
Multišportová hala s kapacitou 200 miest na sedenie bude slúžiť pre zápasy v basketbale, hádzanej, volejbale, florbale, futsale. Jej súčasťou bude aj plaváreň s bazénom o rozmeroch 25×10 m, resp. 5 plaveckých dráh a wellness. Plaváreň bude vhodná aj pre plavecké oddiely, ktoré tu môžu nájsť svoj domovský stánok. Samozrejmosťou sú aj parkoviská, ktoré budú slúžiť verejnosti vo večerných hodinách bezplatne.

Spoločnosť sa zaviazala okrem toho základnej škole upraviť areál, poskytnúť plaváreň prípadne haly na účely výučby v predpoludňajších hodinách, vybudovať altánok oddychovej zóny pre žiakov či vysadiť novú zeleň. Využívať bazén pre potreby výučby budú môcť aj žiaci iných škôl v mestskej časti.
„Som nesmierne rád, že aj v tejto veľmi ťažkej dobe investori prinášajú do Petržalky projekty, ktoré pomáhajú zlepšovať život Petržalčanom, a že aj poslanci chápu podporu budovania športovej infraštruktúry ako jednu zo svojich priorít“, víta novú investíciu starosta Petržalky Vladimír Bajan. Ako dodáva, aj samospráva plánuje rekonštruovať ďalšie športoviská či školské dvory, obáva sa však, že katastrofické scenáre o nenaplnených najmä daňových príjmoch môžu akékoľvek plány oddialiť či dokonca pochovať. „Budeme mať čo robiť, aby sme prežili a vedeli zabezpečiť základné fungovanie a úlohy samosprávy“, konštatuje.
Petržalka prenajala spoločnosti DEMALIA s.r.o. pozemok na výstavu multišportovej haly s plavárňou na 30 rokov pod podmienkou, že stavebník požiada o stavebné povolenie najneskôr do dvoch rokov od podpísania nájomnej zmluvy.

web od 2day