Poslanci schválili dotácie na šport aj na útulok pre bezdomovcov

Z balíka o sume 100 tisíc Eur na účelové dotácie z tohtoročného rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Na septembrovom zasadnutí zastupiteľstva miestni poslanci rozhodli o tom, že tentoraz pôjdu peniaze na šport aj na podporu práce pre bezdomovcov.
Úspešní so svojou žiadosťou boli: Basketbalový klub Petržalka, nezisková organizácia Depaul Slovensko a občianske združenie Odyseus.
Basketbalovému klubu poputuje 10-tisíc Eur na prácu s mládežou, otvorenie dvoch prípraviek, ako aj na prípravu hráčok na majstrovstvá Európy a Slovenska. Klub žiadal 20-tisíc eur, získal polovicu z tejto sumy.
Dotáciu päťtisíc Eur dostane aj nezisková organizácia Depaul Slovensko na zabezpečenie základných životných potrieb ľuďom bez domova. Občianskemu združeniu Odyseus petržalskí poslanci schválili dotáciu tritisíc eur. Peniaze použijú na projekt Chráň sa sám, ktorého cieľom je znižovať sociálne vylúčenie zraniteľných komunít, a to najmä zriadením nízkoprahových služieb, terénnou sociálnou prácou, prevenciou a poradenstvom. Cieľovými skupinami združenia sú užívatelia drog, osoby ponúkajúce sexuálne služby na ulici a mladí ľudia.

web od 2day