Dni nezábudiek – celoslovenská verejná zbierka

Od stredy 10. októbra môžete v uliciach Petržalky stretnúť ľudí s nezábudkami. Dobrovoľníci nimi „označia“ každého, kto prispeje do verejnej zbierky venovanej podpore duševného zdravia. Výťažok poputuje na podporu rozvoja preventívnych aktivít a samotnej prevencie v oblasti duševného zdravia, ktoré je súčasťou fyzického zdravia. Liga za duševné zdravie ako organizátor zbierky si dáva za cieľ z vyzbieraných finančných prostriedkov podporiť projekty chránených dielní, chránenej práce, chráneného bývania, podporiť vzdelávanie, či stacionáre a zmysluplné a tvorivé trávenie voľného času.
Verejná zbierka potrvá do soboty 13. októbra.

Bližšie informácie:

Liga za duševné zdravie SR
Bc. Daniela Kevélyová – koordinátor zbierky
02/63 815 592
daniela.kevelyova@dusevnez.sk

web od 2day