Tribúna č. 1 – Futbalový štadión FC Petržalka 1898

Tribúna č. 1 – Futbalový štadión FC Petržalka 1898, M. C. Sklodowskej

Popis stavby: Objekt Tribúny č. 1 je tvorený jednoduchou montovanou oceľovou konštrukciou s ľahkým zastrešením z polykarbonátových panelov. Celkový pôdorysný rozmer tribúny je 42,35 x 6,55 m, výška 6,00 m. Stavba je situovaná v areáli bývalej školy. Prevádzkové priestory a zázemie sú v časti bývalej školy.

Žiadateľ o územné rozhodnutie FC Petržalka 1898 a.s., Kutlíkova 17, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná
Územné rozhodnutie vydané
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané Dodatočné povolenie spojené s užívaním stavby (kolaudácie)
UKSP 14395 TX3/2012 Fa 175, 9. 10. 2012

web od 2day