Centrum dopravných služieb – polyfunkčná hala

Centrum dopravných služieb – polyfunkčná hala, Betliarska

Popis stavby: Centrum dopravných služieb – polyfunkčná hala (nebytová budova) obsahuje: 1. NP – výrobné priestory vrátane skladov, sociálne zázemie, vstupný priestor a kanceláriu a komunikačné priestory s dvoma vnútornými schodiskami; 2. NP – administratívne priestory, sociálne zázemie, komunikačné priestory s dvoma vnútornými schodiskami, dielňu a showroom.

Žiadateľ o územné rozhodnutie ImageWell Services s.r.o., Zochova 16, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná
Územné rozhodnutie vydané UKSP 3028/TX1/11/Ja/15 – 16. 5. 2011
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 6. 6. 2011
Stavebné povolenie vydané UKSP 10746-TX1/11 Kn-142 – 24. 10. 2011
Kolaudačné rozhodnutie UKSP 8362 TX3/2012 Vč-177 – 15. 10. 2012

web od 2day