Polyfunkčný objekt Fedinova

Polyfunkčný objekt Fedinova

Popis stavby: 14 podlažný bytový dom s nebytovými priestormi, nepodpivničený. Objekt je umiestnený v prieluke medzi dvoma bytovými domami, s ktorými je výškovo a vzhľadovo zosúladený. Zastrešenie domu je plochou strechou, na I. NP sa nachádza pasáž umožňujúca prechod popod objekt. Parkovanie MV je zabezpečené na priľahlých parkovacích plochách, ktoré boli riešené v samostatnom konaní.

Žiadateľ o územné rozhodnutie BSS, s. r. o., Rebarborova 47, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná
Územné rozhodnutie vydané UKSP 16958- TX1/2007,08- Pr-16, 29. 5. 2008
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané UKSP 123-TX1/2009-Pr-84, 7. 4. 2009
Kolaudačné rozhodnutie UKSP 16358/2 – TX3/2012 Ga 176, 17. 10. 2012

web od 2day