Petržalka zlepšuje svetlo-technické podmienky v školách a školských zariadeniach

Ilustračný obrázok

Ešte v tomto kalendárnom roku Petržalka zmodernizuje osvetlenie v dvoch základných školách. Každoročne tým mestská časť ušetrí na elektrickej energii viac ako 19 tisíc Eur.

Pred pár rokmi Petržalka investovala prostriedky do zníženia energetickej náročnosti školských objektov výmenou okien, rekonštrukciou striech a školských terás. Išlo o prvú etapu modernizácie škôl a školských a zriadení, ktoré má mestská časť vo svojej správe. Druhá etapa modernizácie vzdelávacích inštitúcií prispeje k zlepšeniu prostredia, v ktorom petržalské deti prežijú desať z dvanástich mesiacov roka a zároveň k šetreniu finančných prostriedkov do budúcnosti.
„Potrebujeme modernizovať osvetlenie v školách, aby žiaci, učitelia ale aj nepedagogickí pracovníci mali zdravšie pracovné prostredie. Je smutné, že v rámci takzvane bohatého Bratislavského regiónu ani na toto nemôžeme čerpať prostriedky z eurofondov. Okrem toho solidarita s malými mestskými časťami nám ročne ukrajuje cca 600 tisíc Eur, ktoré by sme potrebovali aj na tento projekt.“, povedal starosta Petržalky Vladimír Bajan a zdôraznil, že nové osvetlenie v školách bude oveľa výkonnejšie a energeticky úspornejšie, čo sa odrazí aj na faktúrach za elektrickú energiu.
Poslanecká pracovná skupina (stanovená miestnym zastupiteľstvom) navrhla, aby mestská časť prioritne riešila osvetlenie v ZŠ na Lachovej a v ZŠ na Holíčskej ulici. Nové osvetlenie má priniesť 32 až 40 percentnú úsporu nákladov za elektrickú energiu.
Mestská časť už ukončila verejné obstarávanie na svetelnotechnický projekt aj realizáciu celého diela. „Modernizácia osvetlenia v oboch školách bude stáť takmer 232 tisíc Eur a práce by mali byť dokončené ešte v tomto kalendárnom roku“, uviedol starosta Vladimír Bajan.
Kým na zateplenie školských budov si Petržalka v roku 2009 vzala úver od komerčnej banky, do modernizácie osvetlenia chce investovať postupne, a to z vlastných zdrojov. Financovanie projektu bude rozložené na 5 rokov, pričom sa mestskej časti podarilo s dodávateľom prác dohodnúť na splátkovom kalendári. Návratnosť vložených investícií Petržalka predpokladá približne o 10 rokov.

web od 2day