Kittsee, Petržalka a Rusovce sú hlavné body nového prepojenia slovenských a rakúskych cyklotrás

Ich absolvovanie okrem športových zážitkov ponúka aj bližšie zoznámenie s atrakciami a pozoruhodnosťami, ktoré sú v blízkosti cyklotrás. Petržalka okrem samotného využitia cyklotrasy teda ponúka CHKO Soví les, dostihovú dráhu, Petržalské korzo či vojenské bunkre a cintorín padlých vojakov z 1. svetovej vojny. Budovanie a spájanie cyklotrás v pohraničnom území Bratislavského samosprávneho kraja a severnej časti provincie Burgenland (Rakúsko) je jedným z hlavných cieľov projektu Servus Pontis; ďalšími sú propagácia turistických ciest, náučných chodníkov, trás kultúrnych a historických pamiatok a podpora aktivít, orientovaných na rozvoj spoločných produktov cestovného ruchu, kultúry a spoločenského života zúčastnených samospráv.

Projekt bol podporený z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 a MČ Bratislava–Rusovce v ňom plnila úlohu vedúceho partnera. Od januára 2009 až do decembra 2012 sa na ňom podieľajú spolu 4 zadunajské mestské časti Bratislavy (Rusovce, Petržalka, Jarovce, Čunovo) a 7 rakúskych obcí Deutsch Jahrndorf, Edelstal, Gattendorf, Kittsee, Nickelsdorf, Pama a Zurndorf (všetko členské obce regionálneho združenia Leithaauen Neusiedler See). Súčasťou projektu prepojenia slovenských a rakúskych cyklotrás, pracovne označovaného ako projekt Servus Pontis, bolo aj viacero bilboardových kampaní. Počas zatiaľ poslednej v septembri 2012 upozorňovali veľkoplošné plagáty na 8-ich miestach Bratislavy všetkých záujemcov, že jar 2013 im prinesie nové možnosti športového vyžitia.
Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je plánovaný vo výške 747 021, 89 €. Okrem vybudovania nových cyklotrás a označenia existujúcich patrí k ďalším konkrétnym aktivitám a výsledkom projektu osadenie orientačno-turistických tabúľ s informáciami pre cykloturistov, zriadenie oddychových miest a altánkov a osadenie drobnej architektúry, zriadenie jednotnej web stránky projektu, vydanie trojjazyčných publikácií Regionálny turistický sprievodca a Kultúrny kompas, organizácia rozličných kultúrnych podujatí (napr. Deň Rusoviec, Historická bitka na Dunaji v Petržalke, Svetové džezové konfrontácie v Nickelsdorfe, Deň Chorvátov v Pame, Slávnosť sv. Anny v Gattendorfe a iné), realizácia tréningových a jazykových vzdelávacích podujatí, ako aj stretávania odborných a občianskych skupín.

web od 2day