Vianočné trhy budú konečne aj v Petržalke!

Petržalská samospráva sa rozhodla po prvýkrát zorganizovať Petržalské vianočné trhy a ponúknuť tak v predvianočnom čase Petržalčanom miesto na stretnutia, občerstvenie, vianočný tovar ale aj kultúrny program.

To všetko na mieste v minulosti známom ako Námestie májového povstania českého ľudu, teda na priestranstve pri Chorvátskom ramene a Skateparku, od minulého roka známom aj ako miesto príchodu Mikuláša a rozsvietenia vianočného stromčeka. Ten bude aj v tomto roku osadený práve tu. Pre tieto vianočné sviatky darovala Petržalke obyvateľka Prievozu zo svojej záhrady smrek vysoký 12 metrov. Popri ňom tu však pribudne aj pódium pre vystúpenie hudobných či tanečných skupín, folklórnych súborov, chýbať nebudú ani vystúpenia našich seniorov či žiakov z našich škôl. Radi by sme návštevníkom ponúkli sviatočnú atmosféru aj v podobe predaja vianočného tovaru či občerstvenia, typického pre toto ročné obdobie v 12 predajných stánkoch. Myšlienka Petržalských vianočných trhov vznikla v petržalskom zastupiteľstve už koncom minulého roka. „V rámci desiatok podujatí pod spoločným názvom Predvianočná Petržalka, ktorá dokresľuje atmosféru zimných dní, tak chceme spolu s poslancami zaviesť novú tradíciu, ktorá by mohla byť popri Dňoch Petržalky ďalším symbolom našej mestskej časti,“ dopĺňa starosta Petržalky Vladimír Bajan. Prvé Petržalské vianočné trhy začnú 6. decembra 2012 príchodom Mikuláša a rozsvietením vianočného stromu a budú končiť 22. decembra 2012.
Dnes prinášame informácie pre podnikateľov, ktorí by chceli na vianočných trhoch ponúkať svoj tovar či služby.

Mestská časť Bratislava-Petržalka
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na prenájom stánkov na vianočný tovar mimo občerstvenia na Vianočných trhoch pre príležitostný trh na verejnom priestranstve pri Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova v čase od 6. 12. do 22. 12. 2012.

Mestská časť Bratislava-Petržalka
vyhlasuje
výzvu na predloženie ponúk na zaujatie verejného priestranstva za predajné zariadenie – stánok s občerstvením – na Vianočných trhoch pre príležitostný trh na verejnom priestranstve pri Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova v čase od 6. 12. do 22. 12. 2012

Podmienky súťaže a výzvy je možné obdržať na adrese Miestny úrad Petržalka, Kutlíkova 17, 5. posch., č.dv. 522, 852 12 Bratislava alebo na www.petrzalka.sk.
Súťažné návrhy a prihlášky posielajte do 16.11.2012 do 12,00 hod.

web od 2day