Beseda o detskom strachu a workshop s témou Ako učiť literatúru lepšie?

Obe podujatia ponúka Miestna knižnica Petržalka v priestoroch čitárne knižnici na Prokofievovej ulici č. 5 a pripravila ich v spolupráci so spisovateľmi Petrou Nagyovou-Džerengovou a Michalom Hvoreckým.

V pondelok 5. novembra o 10.00 hod. sa pre všetkých, ktorí vyučujú alebo pracujú s literatúrou a ktorí chcú vedieť viac o doplnkovej, mimočítankovej a povinnej literatúre uskutoční workshop so spisovateľom a publicistom Michalom Hvoreckým na tému Ako učiť literatúru lepšie?

V stredu 7. novembra o 16.30 hod. bude beseda so spisovateľkou Petrou Nagyovou-Džerengovou o knihe Klára a mátohy. Spisovateľka spolu s Mgr. Michaelou Martonovou a Mgr. Veronikou Pobehovou z Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie bude hovoriť o detskom strachu, úzkosti a vyrovnaní sa detí s novou životnou situáciou v rodine. Zatiaľ, čo rodičia (predovšetkým menších detí) môžu svoje otázky konzultovať s odborníčkami na danú tému, deti si s knihovníčkou vyrobia veselé strašidielko.

Viac informácií na www.kniznicapetrzalka.sk.

web od 2day