Obnova námestia v Ovsišti začne ešte tento rok

Po rekonštrukcii Vlasteneckého námestia sa petržalská samospráva púšťa do obnovy námestia v Ovsišti. Celkovou rekonštrukciou námestia vznikne park s oddychovou funkciou.

Námestie, ktoré je v súčasnosti zatrávnené s minimálnym počtom stromov a vedie cez neho chodník, sa zmení na nepoznanie. Položením rôznorodých a rôznofarebných dlažobných kociek vznikne zaujímavý a jedinečný povrch kruhového tvaru, ktorým sa vytvorí centrálny bod námestia. Križovať ho bude aktuálne existujúci chodník, ktorý prepája ulice Mamateyovu a M. C. Sklodowskej, avšak v novom, atraktívnejšom prevedení. Súčasne sa vyrieši výškový rozdiel vybudovaním schodov so zábradlím a s bezbariérovým prístupom. Na námestí bude 14 lavičiek a 4 smetné koše, v rámci výsadby pribudnú nové kríky, záhony, stromy i trávnik. Druhové zloženie a kombinácia vybraných kríkov predĺži efekt estetického pôsobenia aj do zimných a skorých jarných mesiacov.

Projektový zámer revitalizácie námestia schválili poslanci v marci t.r.. Tomuto kroku predchádzalo obstaranie projektovej dokumentácie (rok 2009), ako aj doriešenie nájomných vzťahov pozemku (rok 2010). Celkové náklady na rekonštrukciu námestia sú vo výške 87.570 €. „Podobne ako pri Vlasteneckom námestí sa aj teraz uchádzame o finančné prostriedky z fondov Európskej únie, v prípade neúspechu sme však pripravení realizovať rekonštrukciu z vlastných zdrojov,“ dodáva starosta Petržalky Vladimír Bajan.

Revitalizácia je rozčlenená do dvoch etáp. V prvej fáze, ktorá začne koncom tohto roka, sa zdemontuje dlažba chodníka, nasledovať budú terénne úpravy, vybudovanie oporného múrika, bezbariérových prvkov, položenie dlažby a osadenie lavičiek a smetných košov. Rekonštrukcia bude pokračovať v druhej fáze založením trávnika a výsadbou zelene v jarných mesiacoch budúceho roka

web od 2day