Vladimír Bajan je sklamaný z postupu, akým sa uberá novela zákona o držaní psov

„S veľkým znepokojením sledujem ďalšiu verziu zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov,“ hodnotí ďalší návrh novely zákona o držaní psov petržalský starosta Vladimír Bajan.

Podľa neho Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len predkladateľ) postupne ustupuje tlaku rôznych kynologických spolkov a lobistov, čím sa zo zákona postupne stáva nepoužiteľný a nič neriešiaci dokument. „Ministerstvo sa obracia na Slobodu zvierat a rôzne kynologické spolky, ktoré hája vlastné záujmy a na bezpečnosť ľudí akoby sa zabúdalo. Vyradením kategórie nežiaducich psov, benevolenciou pri ich chove v bytových domoch nerieši navrhovaný zákon nič z reálnych problémov obyčajných ľudí v mestách a sídliskách. Naopak rozšírenie ďalších úloh pre obce bez finančného krytia je zjavne v rozpore s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti,“ dodáva Bajan. Samosprávy totiž bojujú o prežitie a nemajú finančné prostriedky na plnenie tejto kompetencie.

Ďalej petržalský starosta vyjadruje znepokojenie nad tým, že predkladateľ je ochotný akceptovať, okrem iného, aj takéto stanovisko Slobody zvierat: „Súčasne žiadame o úplné vypustenie označenia a definície nežiaduceho psa a opätovné prehodnotenie opatrení nastavených pre psov so sprísnenou kontrolou, z hľadiska ich pohody a zdravia.“ (www.slobodazvierat.sk, 2.10.2012). „A to som si naivne myslel, že chceme riešiť pohodu, zdravie a životy našich spoluobyvateľov, ktorí sa dopustili jedinej chyby, a to, že majú nezodpovedných a arogantných majiteľov psov, ktorými sú pravidelne napádaní, nedobrovoľne v susedstve.“ dodáva Bajan.

web od 2day