VZN č. 5/2012 zo dňa 13. novembra 2012 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

web od 2day