VZN č. 7/2012 z 13. novembra 2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Petržalka

web od 2day