Kancelárska budova MEDITRADE

Kancelárska budova MEDITRADE, Levočská 1

Popis stavby: Administratívna budova a sklad – objekt s plochou strechou s jedným podzemným podlažím a jedným nadzemným podlažím. Podzemné sklady sú zasunuté pod existujúcu terénnu vyvýšeninu, majú jedno podzemné podlažie.

Žiadateľ o územné rozhodnutie MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná
Územné rozhodnutie vydané
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 8. 12. 2010
Stavebné povolenie vydané UKSP 21364-TX1/2010,2011-Kch-22, 26. 1. 2011
Kolaudačné rozhodnutie UKSP 19786-TX3/12-La-202, 21. 11. 2012

web od 2day