Múzeum v škole na Dudovej

Zborovňa Základnej školy na Dudovej 2 v Petržalke bude mať vo štvrtok nezvyčajných návštevníkov. Nebude tu rokovať štrajkový výbor pedagógov ale tamojší učitelia Hana Závodná a Ľuboš Paller privítajú  spolu so žiakmi svojej školy deti z Materskej školy Bradáčova a seniorov z Denného centra Haanova.

Stretnú sa, aby si zaspomínali, ako sa učilo v školách kedysi dávno. Organizátori nenechali nič na náhodu a pripravili krátky film o minulosti školstva. V telocvični si všetci spolu zahrajú a zašportujú. Dôchodcovia si vyskúšajú dnešné športové hry a najmenších naučia cviky, aké kedysi absolvovali v detstve ako žiaci.  „Na záver sa stretneme v riaditeľni, kde bude pripravené občerstvenie“, informovala pani učiteľka Závodná.

Podujatie, ktoré sa začne zajtra o 14,30 hod. sa uskutočňuje v rámci projektu Mestskej časti Bratislava-Petržalka „Reťaz skúseností – most generácií“  podporený Nadáciou Orange. V rámci projektu presne o týždeň sa petržalské deti a seniori stretnú v školskej dielni pri práci s drevom, aby spolu vyrábali vtáčie búdky. Tie neskôr zavesia v blízkosti klubu dôchodcov ako aj v areáli škôlky a školy.

web od 2day