Vážení Petržalčania, vítam vás na novej webovej stránke Petržalky

Som rád, že vás môžem privítať na stránke našej mestskej časti, ktorá je postavená predovšetkým na informáciách. Čistý dizajn bez akýchkoľvek rušivých momentov má uľahčiť vyhľadávanie potrebných informácií vám, užívateľom stránky.

Jej cieľom je ešte viac zvýšiť prehľadnosť ponúkaných informácií. Našimi krokmi sa neustále snažíme o zvyšovanie transparentnosti našej samosprávy. Svedčia o tom výborné umiestnenia v hodnotení samospráv, kedy sa Petržalka umiestnila na 4. mieste v hodnotení samospráv spoločnosťou Transparency international Slovensko (pričom z mestských častí Bratislavy bola v rebríčku prvá ) a na 3. mieste v zverejňovaní zmlúv na internetovej stránke, ide vedenie mestskej časti ďalej a neustále zlepšuje a vytvára férovejšie prostredie na fungovanie samosprávy. Podobne ako doteraz aj naďalej budeme zverejňovať informácie nad rámec zákonných povinností, čím aj naďalej budeme zvyšovať transparentnosť našej samosprávy.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day