Vyhlásenie starostu Petržalky Vladimíra Bajana k aktuálnej situácii

Zásadne nesúhlasím s obviňovaním samosprávy, že je spoluzodpovedná za nedostatok financií v oblasti školstva. Zásadne odmietam obvinenia, že by samosprávy zadržiavali financie na mzdy učiteľov – opak je pravdou a svedčia o tom aj oficiálne materiály Ministerstva školstva SR, podľa ktorých za rok 2011 samosprávy miest a obcí vydali na mzdy pedagogických pracovníkov o cca 116 tis. Eur viac oproti normatívu! Takže problém je niekde úplne inde.

 Vyzývam preto predstaviteľov školských odborov, aby nepoužívali klamlivé a nepravdivé informácie poškodzujúce mestá a obce, ktoré neraz aj na úkor iných svojich činností opravujú školy a investujú do materiálneho vybavenia škôl či klubov ZUČ. Nebyť týchto a ďalších aktivít by v mnohých mestách a obciach školstvo zaniklo…

 Vladimír Bajan

web od 2day