Detské ihrisko na Fedinovej je modernejšie

Verejné detské ihrisko na Fedinovej ulici vo vnútrobloku je oddnes modernejšie a má viac atraktívnych hracích prvkov. Nové preliezačky (trojhrazdu, opičiu dráhu a preliezačku s lanovou sieťou) si ako prví vyskúšali škôlkari z blízkej MŠ Ševčenkova.

Prostriedky na tri moderné hracie prvky Petržalka získala vďaka jesennému prvému dm ženskému behu, ktorého ambíciou je  podporiť športovanie v hlavnom meste. Cieľ  organizátorov dm ženského behu je dobudovanie športoviska v rámci vybraného detského ihriska v hlavnom meste. Nejde o jednorazovú akciu. Každý rok mienime vo vybranej bratislavskej mestskej časti vybudovať z prostriedkov získaných zo štartovného v dm ženskom behu plus z príspevku našej spoločnosti športovú zónu,“ vysvetlila Jana Poláčková, prokuristka dm drogerie markt.

„Je dôležité, aby popri hre v pieskovisku mali deti dostatok  preliezačiek a iných hracích prvkov, vďaka ktorým  sa môžu  venovať pohybovým aktivitám. Je to základ pre tvorbu  športových návykov ako aj  zdravého životného štýlu v dospelosti“, povedal starosta Vladimír Bajan a poukázal na vhodnú kombináciu športovísk pre rôzne vekové kategórie Petržalčanov, keď  v susedstve detského ihriska na Fedinovej sa nachádza ihrisko na loptové a iné športové aktivity pre staršiu mládež a blízku športovú halu na Prokofievovej ulici.

Na dnešnom odovzdaní ihriska do užívania spolu s prokuristkou J. Poláčkovou a starostom V. Bajanom slávnostne pásku prestrihli  aj primátor Bratislavy Milan Ftáčnik a organizátor bežeckej súťaže riaditeľ agentúry Be Cool Peter Pukalovič.  

Modernizácia verejného detského ihriska stála takmer 6 tisíc Eur, pričom sumu vo výške 3570 Eur tvorilo štartovné z dm ženského behu, sumou 300 Eur prispela  minierálna voda Jana baby, 400 Eur poskytla mestská časť Petržalka a práce ako aj ďalší materiál zabezpečil miestny podnik Verejnoprospešných služieb Petržalka, ktorý priestory ihriska upravil a rozšíril, obnovil pieskovisko, osadil lavičky a smetné koše.

web od 2day