Mikuláš navštívil aj sociálne zariadenia

Neskrývaná úprimná radosť, riekanky i pesničky čakali na Mikuláša, ktorý v týchto dňoch v Petržalke absolvoval náročnú púť. Zavítal aj do sociálnych zariadení. Navštívil napríklad deti v krízovom centre pre matky s deťmi Brána do života i malých pacientov v Detskej fakultnej nemocnici na Antolskej ulici. Na svojej „tour“ sa Mikuláš zastavil tiež škôlkach, školách, školskom klube ale napríklad aj v domove sociálnych služieb pre postihnuté deti a dospelých Campino, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj. Sladkosti deduško s bielou bradou prišiel rozdávať aj mladým čitateľom v petržalských v knižniciach, deťom zo sociálne slabších rodín pridal k balíčku aj milý kultúrny program v Dome kultúry Lúky a energiu vlial a zaželal veľa zdravia seniorom v Stredisku sociálnych služieb na Mlynarovičovej ulici.

web od 2day