Petržalka patrí v transparentnosti k top samosprávam na Slovensku

Naša mestská časť  je opäť jedna z najlepších samospráv v Slovenskej republike a najtransparentnejšia v Bratislave. V rebríčku 100 samospráv sa umiestnila na celkom štvrtom mieste. Petržalka si oproti roku 2010 polepšila o 5%, čím sa z hodnotenia na úrovni B+ dostala už na známku A-. 

Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) po dvoch rokoch opäť vyhodnotila projekt Otvorená samospráva, v rámci ktorého porovnáva sto slovenských samospráv. Počas septembra až novembra 2012 TIS skúmala obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní.

Až v troch z jedenástich sledovaných oblastí Petržalka získala kompletných 100%. Šlo o oblasti – verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb, rozpočet, obecné podniky a investície. Na úrovni 96% TIS vyhodnotila prístup k informáciám a na 90% územné plánovanie a stavebný úrad.

Celkom Transparency vybrala 111 indikátorov, ktoré zahŕňajú predovšetkým právomoci miestnych samospráv vyplývajúce zo zákona, a tiež politiky, ktoré by mali mať miestne samosprávy oficiálne upravené (napr. etika a konflikt záujmov). Najväčšiu váhu má prístup k informáciám, podiel verejnosti na rozhodovaní v samospráve a verejné obstarávanie.

web od 2day