Petržalka už vydáva vianočnú sociálnu výpomoc

V týchto dňoch na petržalskom miestnom úrade vydávajú sociálne slabým rodinám, seniorom a jednotlivcom, ktorí splnili kritériá, Vianočnú sociálnu výpomoc. Mestská časť Bratislava-Petržalka na túto výpomoc  usporila finančné prostriedky počas kalendárneho roka rôznymi úspornými opatreniami a vďaka sponzorom. Špeciálnu dávku  v podobe peňažných poukážok na nákup vianočných darčekov,  odevov, obuvi, hračiek, drogistického tovaru  či potravín (okrem alkoholu, cigariet a kávy) dostane 310 Petržalčanov a ich rodín. Sú medzi nimi osamotení občania, zdravotne postihnutí,  ľudia s ťažkými diagnózami, seniori s nízkym dôchodkom i neúplné rodiny, v ktorých bývalí partneri si neplnia vyživovaciu povinnosť na deti.

web od 2day