Hokejová hala, Športové centrum Petržalka

Hokejová hala, Športové centrum Petržalka, M. C. Sklodowskej

Popis stavby: Hokejová hala je riešená s krytou ľadovou plochou s celoročným užívaním. Stavba je jednoduchého obdĺžnikového tvaru, zahrňujúca jednopodlažnú halu s ľadovou plochou a dvojpodlažný trakt zázemia.

Žiadateľ o územné rozhodnutie BUILDER s.r.o., Majerníkova 23, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná
Územné rozhodnutie vydané UKSP 21591-TX1/2010-Pr-14, 17. 5. 2010
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 9. 6. 2010
Stavebné povolenie vydané UKSP 11745/10-Pr 152, 23. 8. 2010
Kolaudačné rozhodnutie UKSP 21039 TX3/12-La, 20. 12. 2012

web od 2day