TERMÍNY ZASADNUTÍ V ROKU 2013

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka bude v roku 2013 zasadať v termínoch:
19. februára,
18. apríla,
20. júna,
19. septembra,
5. decembra.

web od 2day