Slávnostná vernisáž – Petržalka do roku 1918

Miestna knižnica Petržalka srdečne pozýva na  prvú z cyklu pripravovaných interaktívnych výstav, ktoré organizuje v spolupráci s Katedrou muzeológie a kultúrneho dedičstva FF UK o histórii a súčasnosti Petržalky pod názvom „Petržalka do roku 1918„. Vernisáž  unikátnej výstavy sa uskutoční 17. januára 2013 o 15,00 hod. v priestoroch čitárne pobočky na Prokofievovej ul. č. 5.

Výstavu pripravili študenti odboru Muzeológia a kultúrne dedičstvo z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením Mgr. Ľuboša Kačíreka PhD. a potrvá do 28. februára 2013. Sprievodným  programom budú prednášky o dejinách a významných osobnostiach dejín Petržalky a je koncipovaný pre deti, študentov aj širokú verejnosť. 

Výstava je prvou tohto druhu v histórii Miestnej knižnice Petržalka a je výsledkom jej zámeru priblížiť obyvateľom mestskej časti Petržalka – deťom, mládeži a dospelým históriu, život, ľudí a prostredie ich najbližšieho okolia, rodiska, životného priestoru cez pohľad mladých ľudí, študentov VŠ a pod.

web od 2day