V zime potrebujú našu pomoc…

Máte staršie a nepotrebné zimné oblečenie? Dajte im druhú šancu a pomôžte ľuďom na ulici!

 Aj v zime 2013 Mestská časť Bratislava-Petržalka organizuje zbierku šatstva a trvanlivých potravín pre ľudí bez prístrešia. Tohto roku sa do nej popri zamestnancoch miestneho úradu môžu zapojiť aj ostatní občania. Stačí priniesť veci na petržalský miestny úrad na Kutlíkovej 17 (do budovy Technopolu)  na piate poschodie na oddelenie sociálnych vecí (č. dverí 501) v stránkových dňoch – v pondelok, stredu a piatok do 25. januára.

Ľudia bez domova v tomto období potrebujú najmä  čaje, cukor, kávu, trvanlivé pečivo,  instantné polievky, polievkové lyžice, deky, spacáky, paplóny, spodnú bielizeň, ponožky, zimné bundy.   „Privítame od občanov aj  staršie autolekárničky“,povedala Alena Halčáková vedúca oddelenia sociálnych vecí petržalského miestneho úradu a dodala, že vyzbierané veci mestská časť odovzdá občianskemu združeniu Vagus, s ktorým  úzko spolupracuje  pri pomoci ľuďom bez domova.

web od 2day