Jubilanti – pozor na podvodníkov!

Mestská časť Bratislava-Petržalka upozorňuje  najmä starších spoluobčanov na zavádzajúce telefonáty.

Neznámi sa v telefonáte vydávajú za zamestnancov petržalského miestneho úradu  a pozývajú na stretnutie pri príležitosti seniorových narodenín. Stalo sa tak aj uplynulý víkend, keď petržalskú seniorku podobnými telefonátmi  podvodne vylákali v konkrétny deň a hodinu do Kultúrneho domu Zrkadlový háj. V tomto prípade už sám fakt, že telefonáty sa uskutočnili mimo pracovných dní, mohlo  vyvolať pochybnosť a zvýšenú opatrnosť  u občana.

Mestská časť Petržalka vyzýva obyvateľov, aby na podobné telefonáty nereagovali a na takéto stretnutia nechodili. Ide buď o veľmi nemiestny vtip alebo je dokonca veľmi pravdepodobné, že  môže ísť o pokus podvodníkov vylákať z nejakého dôvodu seniora mimo bytu.

Mestská časť Petržalka organizuje slávnostné stretnutie jubilantov dva krát ročne a nepozýva telefonicky ale pozvánku posiela písomne,  aj s uvedením kontaktného telefónneho čísla  miestneho úradu  02/ 68 28 68 54, na ktorom sám senior oznámi  svoju účasť na podujatí.

web od 2day