Verejná zbierka pre občianske združenie IMPULZ

Potom, čo koncom januára pre skrat v elektrickej zásuvke vyhoreli priestory, v ktorých klienti občianskeho združenia mali svoje zázemie, prácu, školu i zábavu, oslovujeme všetkých, ktorí môžu pomôcť.

Ľudia s mentálnym postihnutím stratili svoj druhý domov. „Táto udalosť je nesmierne smutná, Impulz vo svojej zmysluplnej práci s postihnutými ľuďmi musí pokračovať, preto si dovolím, osloviť každého, kto môže pomôcť,“ konštatuje petržalský starosta Vladimír Bajan, ktorý prostredníctvom svojej nadácie prispel na znovuzrodenie Impulzu sumou 200 eur.

Občianskemu združeniu môžete prispieť prostredníctvom verejnej finančnej zbierky, ktorá potrvá do konca júna 2013, poslaním finančného príspevku na číslo účtu 2922888893/1100.

Výnos zo zbierky bude použitý na rekonštrukčné práce vyhorenej chránenej dielne Impulz a na materiálno-technické vybavenie, ktoré je nevyhnutné na sprevádzkovanie dielne. Povolenie na vykonanie verejnej finančnej zbierky vydalo MV SR 13. februára 2013 pod číslom SVS – OVVVS3 – 2013/006429. Výzvu občianskeho združenia nájdete na www.ludialudom.sk/vyzvy/825.

 
Občianske združenie Impulz Občianske združenie Impulz

Občianske združenie Impulz Občianske združenie Impulz

Občianske združenie Impulz Občianske združenie Impulz

 

web od 2day