Týždeň slovenských knižníc aj v Petržalke

A ako bonus pre čitateľov pripravila odpustenie pokút za oneskorené vrátenie kníh a zápis a novú registráciu čitateľov zdarma.
 
 
 
Program jednotlivých pobočiek:
Vavilova 24
14.3.2013 Bájne bytosti v ľudových a autorských rozprávkach ZŠ Vlastenecké nám.
22.3.2013 Bájne bytosti v ľudových a autorských rozprávkach ZŠ Černyševského

Vyšehradská 27
18.3. 2013 Deň ľudovej rozprávky 6. trieda ZŠ Holíčska

Ambroseho 4
18.3.2013 Deň ľudovej rozprávky – ŠKD Dudova
19.3.2013 Deň ľudovej rozprávky – ŠKD Dudova
21. 3.2013 Mýty, báje , legendy –

Furdekova 1
11.3. 2013 Deň ľudovej rozprávky – Pavol Dobšinský ZŠ Lachova
12.3.2013 Deň ľudovej rozprávky – Pavol Dobšinský ŠKD Pankuchova
18.3.2013 Deň ľudovej rozprávky – Pavol Dobšinský ZŠ Lachova
20.3.2013 Rozprávky nás bavia – P. Dobšinský, H.Ch. Andersen ZŠ Pankuchova
21.3.2013 Mýty, báje , legendy – ZŠ Pankúchova

Lietavská 14
14.3.2013 Deň ľudovej rozprávky ZŠ Budatínska

Prokofievova
18.3.2013 Deň ľudovej rozprávky, tradície, Pavol Dobšinský , slová ktoré už nepoznáme ZŠ Prokofievova 1.A. a v poobedných hodinách ŠKD Prokofievova
19.3.2013 Deň ľudovej rozprávky, tradície, Pavol Dobšinský , slová ktoré už nepoznáme ŠKD Prokofievova
20.3.2013 detto ŠKD Tupolevova
22.3.2013 detto ŠKD Tupolevova

web od 2day