Petržalka pri príležitosti Dňa učiteľov ocení svojich pedagógov a vyhlási školu roka 2012

Starosta Vladimír Bajan ocení učiteľov, ktorí prispievajú či už tradičnými, alebo inovatívnymi prostriedkami k hodnotám celonárodnej vzdelanostnej úrovne školstva. Slávnostné oceňovanie sa uskutoční v utorok 26. marca v CC Centre na Jiráskovej ulici v Petržalke o 9.00 hod..

Ocenenia „Najlepší pedagogický zamestnanec“ a „Učiteľ, na ktorého sa nezabúda“ si z rúk petržalského starostu Vladimíra Bajana prevezmú dvanásti ocenení. Ide predovšetkým o pedagógov, ktorí svojou prácou, prístupom a odhodlaním sprístupniť nové vedomosti, otvárať nové obzory a upevňovať morálne zásady pripravujú našej spoločnosti novú generáciu vzdelaných mladých ľudí.
Mestská časť Bratislava-Petržalka je zriaďovateľom 11 základných a 19 materských škôl, z ktorých jedna získa ocenenie „Škola roka 2012“ najmä za vynikajúce výsledky v minulom roku a predovšetkým za poskytnutie kvalitných služieb nielen svojim žiakom, ale aj rodičom, zamestnancom, partnerom školy či širokej verejnosti.

Slávnostné odovzdávanie ocenení je spojené s kultúrnym programom, počas ktorého sa predstavia študenti ZUŠ Jána Albrechta.

web od 2day