Komisie rozhodujú o dotáciách – môžete byť pri tom

Petržalská samospráva pred každým zasadnutím svojho zastupiteľstva prizýva obyvateľov na zasadnutia komisií, ktoré spolurozhodujú o udeľovaní účelových dotácií – zvyšuje tak participáciu verejnosti na rozhodovaní samosprávy. Na rokovaniach komisií sa zúčastní občan, ktorého zo všetkých prihlásených vyžrebuje tajomník príslušnej komisie. Zástupca obyvateľov sa na zasadnutí komisie zúčastní ako pozorovateľ, nemá právo hlasovať a nemá ani hlas poradný.

Aktuálne sa Petržalčania môžu prihlásiť na rokovanie:

  • Komisie kultúry, mládeže a športu, ktorá zasadá v pondelok 8. apríla 2013 o 15.30 hod. elektronicky na adresu robert.schnurmacher@petrzalka.sk,  a to do štvrtka 4. apríla 2013 do 12.00 hod.
  • Komisie sociálnej a bytovej, ktorá zasadá v pondelok 15. apríla 2013 o 14.00 hod. a o dotáciách bude rokovať o 14.30 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť elektronicky na adresu anna.bilanovicova@petrzalka.sk do stredy 10. apríla 2013 do 17.00 hod.

web od 2day