Večer autentického folklóru – Juhomoravské mesto Strážnica

Dom kultúry Zrkadlový háj, 19. apríla 2013 o 19.00 hod.

Dlhoročný folklórny cyklus prináša jedinečné spojenie tradičnej hudby, tanca, ľudových zvykov a gastronómie, kde sa pri umeleckom programe a ľudovej zábave stretnú rodáci a milovníci autentického folklóru.

Zaujímavosťou cyklu je, že program aj tradičné jedlá pripravujú obyvatelia pozvanej obce. Nechýba ani prezentácia šikovných ľudových umelcov so svojimi výrobkami. A tradične nebudú chýbať ani špeciality z okolia hosťujúceho mesta.

V aprílovom programe s názvom KDE RÉVA ZRAJE A KDE SA ZPÍVA, sa predstaví mesto Strážnica a obce Petrov a Vnorovy.

Účinkujú: súčasní a bývalí členovia súboru Danaj Strážnice, súbor Spinek Vnorovy, súbor Petrovjan Petrov, CM Strážničan, CM Růža.

Podujatie je realizované s podporou Ministerstva kultúry SR, Bratislavského samosprávneho kraja a Nadácie Vladimíra Bajana.
Vstupné 10.- eur, vstupenky v predaji v pokladniciach KZP a sieti Ticketportal.

web od 2day