Petržalka vo finále súťaže Oskar bez bariér

V utorok 28. mája podvečer rozhodla porota o tom, ktoré mesto alebo obec sa stane víťazom 9. ročníka prestížnej súťaže, ktorej organizátorom a vyhlasovateľom je Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Na galaprograme v Divadle Andreja Bagara v Nitre odovzdali víťazovi ocenenie minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter a predseda ZMOS Jozef Dvonč. Petržalská samospráva sa so svojimi projektmi realizovanými v minulom roku dostala do finálovej päťky.

Oskar bez bariér je ocenenie pre mestá a obce, ktoré venujú zvýšenú pozornosť pomoci zdravotne postihnutým a sociálne znevýhodneným a ktoré sa zameriavajú na rozvoj životných podmienok týchto občanov a umožňujú ich plnú integráciu do bežného života. Mestská časť Bratislava-Petržalka vstúpila do súťaže s projektmi „Reťaz skúseností – most generácií“ a „Aj ľudia bez domova žijú medzi nami“. Prvý projekt je inovatívnym projektom v spolupráci s Nadáciou Orange spájajúcim dve generácie – seniorov a deti – prostredníctvom zážitkových aktivít a podujatí. Druhý je projekt pomoci a poradenstva pre bezdomovcov na území Petržalky, ktorý zahŕňa aj intenzívnu prácu s nimi a pravidelný monitoring. Petržalská samospráva taktiež zriadila sociálnu výdajňu, ktorá má za úlohu zmierniť ťažkú sociálnu situáciu obyvateľom Petržalky a napomôcť im tak k zlepšeniu životnej úrovne. Keďže na území Petržalky žije viac ako 110 tisíc obyvateľov, z čoho približne 10 % sú seniori, zriaďuje samospráva šesť denných centier pre aktívnych dôchodcov, v ktorých už druhý rok prebieha postupná rekonštrukcia a modernizácia. Tri centrá sa už môžu pochváliť bezbariérovým prístupom – na Medveďovej, Osuského a Gercenovej. Medzi každoročné priority mestskej časti patria aj úpravy chodníkov a priechodov pre chodcov na bezbariérové.

Túto prestížnu súťaž organizuje od roku 2004 Združenie miest a obcí Slovenska a prihlásiť sa do nej môžu mestá, obce aj mestské časti. Kultúrno-spoločenský program a vyhodnotenie súťaže 9. ročníka sa uskutočnilo v predvečer 24. snemu Združenia miest a obcí Slovenska. Starosta Vladimír Bajan prizval na pódium aj vedúcu odboru sociálnych vecí Alenu Halčákovú, ktorej podľa jeho slov patrí najväčšia zásluha, že sa mestská časť spomedzi 118 prihlásených ocitla medzi piatimi finalistami.

Oskar bez barier Oskar bez barier Oskar bez barier

web od 2day