Južné mesto – Zóna C1 – 1. etapa

Južné mesto – Zóna C1 – 1. etapa, Bratislava-Petržalka

Popis stavby: Objekt SO-01 Doskový dom je bytová budova – chodbový bytový dom s prevládajúcou funkciou bývania a doplnkovou funkciou občianskej vybavenosti, je dispozične členený na dve sekcie (vchody A1 a A2), má jedno podzemné podlažie a 5 nadzemných podlaží (5.NP je ustúpené).
Objekt SO-03 Mestské vily – Juh je bytová budova – bytový dom s prevládajúcou funkciou bývania a doplnkovou funkciou občianskej vybavenosti, má jedno priebežné podzemné podlažie, dve schodiskové sekcie (vchody B1, B2) s piatimi nadzemnými podlažiami (5.NP je ustúpené) a medzi nimi časť s jedným nadzemným podlažím (C2), ktorú tvoria byty so samostatnými vstupmi z exteriéru.
Objekt SO-02 Mestské vily – Sever je bytová budova – bytový dom s prevládajúcou funkciou bývania a doplnkovou funkciou parkovania osobných motorových vozidiel, má dve schodiskové sekcie (vchody B1a B2) s piatimi nadzemnými podlažiami, pričom 1.NP je priebežné a tvorí podnož, ostatné podlažia tvoria dve vzájomne priestorovo od seba oddelené samostatné hmoty jednotlivých sekcií, 5. NP každej sekcie je ustúpené.

Žiadateľ o územné rozhodnutie SLNEČNICE – BYTY, a.s., Poštová 3, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná
Územné rozhodnutie vydané UKSP 2625-TX1/2009-Kb-11, 16. 4. 2009
Zmena UR: UKSP 21012-TX1/2010-Kb-11, 31. 3. 2010
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané UKSP 14581-TX1/09,10-Kb-144, 5. 8. 2010
Zmena SP: UKSP 8710 TX1/2012 Fa 26, 29. 5. 2012
Kolaudačné rozhodnutie UKSP 174-TX3/2013-Vč-31, 8. 3. 2013
UKSP 6955-TX3/2013-Vč-81, 18. 6. 2013

web od 2day