Letná prestávka v právnej poradni

Petržalský miestny úrad oznamuje Petržalčanom, že služby bezplatnej právnej poradne, ktoré na miestnom úrade poskytuje mestská časť, budú v letných mesiacoch prerušené. Právna poradňa svoje dvere otvorí opäť po prázdninách v pondelok 2. septembra 2013.

Bezplatné právne poradenstvo všetkým Petržalčanom poskytuje JUDr. Jarmila Doleželová, ktorá svoje služby ponúkla miestnemu úradu bez nároku na odmenu a od septembra minulého roku začala v priestoroch poskytnutých petržalskou samosprávou pomáhať takpovediac svojim „susedom“. Počas štyroch mesiacov minulého roku pomohla svojimi právnymi radami takmer dvom stovkám obyvateľov Petržalky. Od januára do júla 2013 sa na ňu obrátilo 450 klientov. Ich prosby o radu sa týkali najmä exekúcií, dedičského konania, rozdelenia bezpodielového vlastníctva manželov, výživného, určenia otcovstva či podielového spoluvlastníctva. „Veľmi často sa na mňa obracali ľudia aj v riešení pracovných vzťahov – od posúdenia zmlúv, nevyplatenia mzdy zamestnávateľom až po ukončenie pracovného pomeru. Veľmi ma však mrzí, ak ľudia začnú riešiť veci neskoro. Toto sa týka najmä exekúcií, s ktorými sa na mňa ľudia najčastejšie obracali,“ povedala JUDr. Doleželová. Bezplatnú právnu pomoc bude opäť od septembra poskytovať v kancelárii na prízemí miestneho úradu na Kutlíkovej 17, a to vždy v pondelok v čase od 13.00 do 17.00 hod. a v stredu od 9.00 do 12.00 hod.

web od 2day