S knihou na pláži

Miestna knižnica Petržalka sa v tomto roku po prvýkrát stala jedným z bartrových partnerov Magio pláže. V jej novej architektúre môžete navštíviť aj čitáreň, kde bude samoobslužná knižnica s označenými knihami a časopismi. Knižnica pripravila aj štyri detské čítania a tri autorské stretnutia s autogramiádami.

web od 2day