Tabuľa hanby „naštartovala“ majiteľov nepojazdných vozidiel

Po výzve majiteľom nepojazdných áut či vrakov a po zverejnení týchto vozidiel na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Petržalka, viac ako sedemdesiat z nich svoje motorové vozidlo spojazdnilo alebo odstránilo. Uvoľnilo sa tak viac ako 50 parkovacích miest, na ktorých stáli vraky.

Dlhoročným problémom aj mestskej časti Petržalka sú nepojazdné autá a vraky. Tie zbytočne komplikujú parkovanie v Petržalke ale zároveň sú aj hrozbou pre životné prostredie a v neposlednom rade hyzdia samotné sídliská. Petržalská samospráva sa tejto problematike venuje veľmi intenzívne, systematicky a celoplošne. Pracovníci miestneho úradu umiestňujú, v súlade so zákonom o odpadoch (§51 zákona č. 223/2001 Z. z) na predné sklo vozidla výzvy pre majiteľov, aby si svoje autá v zákonnej lehote 30 dní odstránili alebo spojazdnili. V prípade, že majiteľ do uvedenej lehoty nezareaguje, postará sa o vozidlo mestská časť, ktorá ho dá odstrániť. Túto službu pre petržalskú samosprávu vykonáva spoločnosť AUTO-AZ s.r.o. v Zohore, s ktorou má mestská časť podpísanú zmluvu.
Komplikovanejšie i časovo náročnejšie je zbaviť sídlisko nepojazdných áut, ktoré majú evidenčné číslo. Mestská časť musí takéto vozidlo odviezť na ohradené a strážené parkovisko a až po 1 roku „skladovania“ ho môže považovať za opustené a môže ho dať odstrániť. Takýmto špeciálnym parkoviskom Petržalka nedisponuje a jeho vybudovanie by bolo pre samosprávu v čase šetrenia pridrahé. Hoci partner zo Zohoru prejavil záujem pomôcť aj v tejto záležitosti, kapacita jeho parkoviska zďaleka nestačí.

V roku 2011 Petržalka zistila na parkoviskách 68 vrakov bez evidenčného čísla a 256 dlhodobo odstavených áut, ktoré boli havarované, mali prázdne pneumatiky, rozbité sklá alebo boli bez technickej či emisnej kontroly. Vraky, po uplynutí zákonnej lehoty od umiestnenia výzvy, mestská časť odstránila. Majiteľov 154 vozidiel s evidenčnými číslami upozornila na ich stav a vo väčšine prípadov sa majitelia postarali o nápravu. V roku 2012 pracovníci oddelenia životného prostredia zistili 45 vozidiel bez evidenčných čísel a 195 zistených vozidiel nespĺňalo podmienky prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Po upozornení mestskou časťou si vozidlo odstránilo alebo spojazdnilo 140 motoristov. V prvom polroku 2013 bolo riešených 113 motorových vozidiel. Z toho k 30. júnu majitelia odstránili 53 vrakov a 18 vozidiel spojazdnili. Takmer 10 vozidiel už rieši Obvodný úrad a na základe výsledku jeho kontroly môže byť vozidlo vyradené z evidencie a premávky natrvalo. Po vyradení vozidla z evidencie Dopravného inšpektorátu samospráva nechá vozidlo odstrániť z miesta odstavenia a následne ho zmluvná spoločnosť zošrotuje.

Zverejnením dlhodobo odstavených, nepojazdných či havarovaných vozidiel na území mestskej časti prostredníctvom webovej stránky, priniesla Petržalka viac svetla do tejto problematiky a obyvatelia sa tu dozvedia všetko o vraku, ktorý im stojí pod oknami. „Náš predpoklad, že elektronická tabuľa hanby viacerých majiteľov „naštartuje“ k tomu, aby sa o svoje auto postarali, sa potvrdila“, povedal petržalský starosta Vladimír Bajan.

web od 2day