Petržalka participovala na cyklotrase do Kittsee

Koncom júna aktéri projektu Servus Pontis symbolickým prestrihnutím pásky slávnostne otvorili cyklotrasu, ktorá prepojila Rakúsko so Slovenskom. Trasa vedie bratislavskými mestskými časťami Rusovce a Petržalka, prechádza do rakúskeho Kittsee a pokračuje sieťou cyklotrás v obciach Deutsch Jahrndorf, Pama, Edelstal, Gattendorf, Zurndorf, Nickelsdorf v Rakúsku.

Hlavným lead partnerom projektu bola mestská časť Rusovce. Petržalka, ako partner projektu za slovenskú stranu, zabezpečovala náročné vysporiadavanie pozemkov, pričom v ústrety jej vyšli vlastníci dotknutých pozemkov. Petržalská samospráva tiež zabezpečovala prípravu projektovej dokumentácie pre stavebnú časť projektu a po vydaní stavebného povolenia dozor nad samotnou realizáciou stavebných prác. Partnermi projektu okrem Petržalky boli aj Čunovo a Jarovce ako aj všetky spomínané rakúske obce.
Projekt Servus Pontis bol realizovaný na dve etapy, prvá začala ešte v roku 2011 a riešila 270 metrov dlhý úsek cyklotrasy na Kopčianskej ulici. Práce pokračovali druhou etapou projektu časťou od železničnej stanice v Petržalke až po štátnu hranicu s Rakúskom. Projekt tak priniesol novú komunikáciu pre cyklistov v šírke 2,5 m a chodník pre peších v šírke 1,5 m. Celkovo má nová cyklotrasa na Slovensku dĺžku takmer 1,6 km, na hranici sa cyklisti môžu napojiť na rakúsku sieť miestnych cyklotrás. Súčasťou cyklotrasy sú aj oddychové zóny s lavičkami, informačnými tabuľami, odpadkovými košmi a stojiskami pre bicykle. Cezhraničná cyklotrasa má aj svoj ľudský rozmer, a to zbližovanie obyvateľov regiónov na území Zadunajska a prihraničných obcí Rakúska. „Cyklisti na trase vedúcej popri Dunaji, ktorý stále priťahuje čoraz viac turistov, môžu okrem krásy prírody a náučných chodníkov spoznať aj charakteristiky jednotlivých mestských častí a obcí. Atraktívne totiž sú aj ich tradičné podujatia a historické pamiatky v tomto regióne.“ dodáva petržalský starosta Vladimír Bajan.

 

Cyklotrasy

web od 2day