Polyfunkčný dom Bosákova – Šustekova – III. b etapa

Polyfunkčný dom Bosákova – Šustekova – III. b etapa, Lužná

Popis stavby: Sedempodlažny bytový dom s doplnkovou funkciou administratívy a obchodov. Parkovanie je v troch podzemných podlažiach a na teréne. Budova pozostáva z troch vchodov – rozdelená na tri sekcie A, B, C.

Žiadateľ o územné rozhodnutie VODOTIKA-MG, spol.s r.o., Bosákova 7, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná
Územné rozhodnutie vydané UKSP 7583-FV1/2004-Ze-20, 22. 9. 2004
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané Pôvodné SP: UKSP 17794 TX1/08,09-Kb-77, 22. 4. 2009
Zmena stavby pred jej dokončením: UKSP 13075-TX1/2011-Kb-28, 30. 8. 2011
Kolaudačné rozhodnutie SO 01 Hlavný objekt – sekcia A: UKSP 16207 TX3/ Fa 160, 24. 9. 2012
SO 01 Hlavný objekt – Sekcia B, sekcia C: UKSP 8026-TX3/2013-La-106, 30. 7. 2013

web od 2day