SENIORFEST 2013

Pre tých skôr narodených pripravila Mestská časť Bratislava-Petržalka súbor podujatí, ktoré už šiesty rok nesú názov Petržalský seniorfest. Trojtýždňový program pripravila mestská časť prostredníctvom svojich organizácií Kultúrne zariadenia Petržalky a Miestna knižnica Petržalka. Tohtoročný seniorfest  začína v pondelok 7.októbra v DK Zrkadlový háj Kyticou Pozdravov o 16.00 hod.

V rámci mesiaca úcty k starším pripravila samospráva okrem tanečno-zábavných a speváckych popoludní aj prednášky o muzikoterapii a liečivých rastlinách, výstavu prác paličkovanej čipky a patchworku, petangový turnaj, či kurz oboznámenia sa s ovládaním PC. Petržalka do programu zaradila aj prednášku o tom ako ochrániť seba i svoj majetok, a to najmä z toho dôvodu, že práve seniori sa častokrát stávajú obeťami bezcharakterných ľudí. Zaujímavosťou programu je aj humorné spracovanie svadby v podaní petržalských seniorov pod názvom Petržalská svadba, ktoré je realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Mestská časť celoročnú verejnú angažovanosť seniorov dlhodobo podporuje cez materiálnu a finančnú pomoc denným centrám. Koncom minulého roka otvorila miestna samospráva už šieste takéto centrum, ktoré prinieslo seniorom z okolia Gercenovej možnosť venovať sa svojim záľubám a tvorivo využiť čas v spoločnosti svojich rovesníkov. Pomoc zo strany mestskej časti prichádza taktiež cez rôzne sociálne programy ako napríklad príspevok na stravovanie dôchodcov, či bezplatné občianske poradne v oblasti zdravia či dôchodkovej legislatívy. Samospráva tiež zabezpečuje výučbu cudzích jazykov, rôzne cvičenia a výlety a pri príležitosti životného jubilea organizuje pre jubilantov slávnostné posedenia. Petržalskí seniori môžu priamo vstupovať do rozhodovania o veciach verejných aj vďaka tomu, že v mestskej časti pôsobí Rada petržalských seniorov, ktorá je poradným orgánom starostu V. Bajana.

web od 2day